Ing. Paul van Laviere

Eigenaar LA4E Consultancy bv

LA4E Consultancy bv is in 2007 door Paul van Laviere als eenmanszaak opgericht en begin 2011 overgegaan in een besloten vennootschap. Paul heeft in verschillende rollen ruime (project)ervaring opgedaan in met name tunnelprojecten. Of het nu gaat om project-, technisch- of omgevingsmanagement Paul kan voor uw project een rol van betekenis spelen.

Paul is nuchter, ordelijk en houdt van hard werken en pakt zaken op een systematische manier aan. Niet praten maar poetsen, tot het karwei is geklaard. Paul is loyaal aan het project en waar hij aan begint wil hij afmaken. In een projectteam laat hij een ieder in zijn rol en is altijd bereid om een teamlid de helpende hand toe te steken. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden maakt hij deze waarbij de praktische haalbaarheid een belangrijke weegfactor is.

Werkzaamheden van LA4E

Door een flexibele en doelgerichte werkhouding heeft Paul bewezen, in de functie als project-, technisch- en omgevingsmanager, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan verschillende infrastructurele projecten. Daarnaast kan hij u adviseren op het gebied van onder andere tunneltechnische installaties, tunnelveiligheid, systems engineering en risicomanagement.

Door de samenwerking met gespecialiseerde bureaus als Nong Khai Consultancy is een bredere inzetbaarheid geborgd.

PROJECTMANAGEMENT

technischMANAGEMENT

omgevingsmanagement

TUNNELVEILIGHEID

advisering

overig

Werkervaring

In de afgelopen jaren heeft Paul binnen een aantal bedrijven in verschillende functies ervaring opgedaan. Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende organisaties waar Paul in vaste dienst is geweest. Daarnaast is Paul vanuit zijn eigen bedrijf werkzaam geweest bij onder andere de volgende organisaties; gemeente Utrecht, gemeente Den Haag, Stedin, BV KKS (Provincie Zeeland) en Rijkswaterstaat.

Heden 2011

LA4E Consultancy bv

Eigenaar

In 2011 is de eenmanszaak overgegaan in een besloten vennootschap.

2010 2007

LA4E eenmanszaak

Eigenaar

Om ervaring buiten de gemeente Den Haag op te kunnen doen heeft Paul een eenmanszaak opgericht. In 2009 was de eenmanszaak niet langer te combineren met een vaste baan bij het Ingenieursbureau Den Haag en is Paul volledig zelfstandig geworden.

2009 2001

Ingenieursbureau Den Haag

(junior) projectleider, projectmanager

Binnen het Ingenieursbureau Den Haag als junior projectleider gestart en bij verschillende binnenstedelijke projecten zoals bouw en woonrijp maken, rioolvervangingen en herinrichtingen betrokken geweest. Naast de binnenstedelijke projecten tevens continue betrokken geweest bij de voorbereiding, contractering en realisatie van de Hubertustunnel.

2001 1999

Yacht

Trainee

Binnen Yacht een 2-jarig Traineeship gevolgd. Als besteksschrijver voor het project spoorverdubbeling Amsterdam-Utrecht gedetacheerd bij Holland Railconsult (tegenwoordig Movares) en als assistent projectmanager voor de projecten renovatie Zuiderpark en Hubertustunnel bij Ingenieursbureau Den Haag.

Opleidingen

Studierichting HTS Civiele Techniek aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Een volledig overzicht, diploma’s en certificaten van de gevolgde opleidingen en cursussen kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@la4e.nl.

2012

Mediatraining

Chazia Mourali

Tijdens de mediatraining hebben de cursisten geleerd journalisten en hun werk te begrijpen. Er is op verschillende manieren getraind om een boodschap op de juiste wijze over te brengen.

2011

Uitgebreide training Normkennis Kwaliteit ISO 9001:2008

Det Norske Veritas B.V.

Aan de hand van praktische oefeningen geleerd om een kwaliteitsmanagement-systeem effectief op te zetten en aan te passen aan de eisen van de ISO 9001:2008.

2011

Praktijkdag veiligheid ondergrondse infrastructuur

Stichting PostAcademisch Onderwijs

Een dag geheel gericht op het gehele spectrum van de veiligheid op het gebied van ondergrondse verkeersinfrastructuur.

2011

Mediatraining

Victor Deconinck

Tijdens de mediatraining hebben zijn de cursisten voorbereid op de omgang met de media. “Wat is de boodschap en hoe breng ik die over….”.

2011

VCA-VOL

Cursus voor leidinggevende waarin de cursist geleerd heeft hoe je werkzaamheden veilig kan (laten) uitvoeren en hoe je medewerkers motiveert om veilig en verantwoord te werken.

2006

Veiligheid ondergrondse infrastructuur

Stichting PostAcademisch Onderwijs

In de cursus ‘Veiligheid ondergrondse infrastructuur’ hebben de cursisten vier dagen kennis genomen van de veiligheidsproblematiek van ondergrondse infrastructuur en de regelgeving daaromtrent.

2005

Onderhandelen

TOCO team

Een cursus waarin de cursist geleerd heeft middels onderhandelen resultaat te bereiken zonder de relatie met de ander onder druk te zetten.

2005

Primavera

Primavera Nederland

Cursus waarin de cursist leert hoe een project opgezet dient te worden en hoe deze succesvol beheerst kan worden, door gebruik te maken van de drie basiselementen: tijd, middelen en kosten.

2004

Design & Construct

Stichting PostAcademisch Onderwijs

Tijdens deze cursus hebben cursisten kennis en inzicht gekregen van alle facetten die het gevolg zijn van het streven naar een integratie van ontwerp, bouw en onderhoud. Informatie over de organisatie van het bouwen, de contractvormen, de risicoverdeling en de aanbestedingsvormen.

2004

RISMAN

tichting PostAcademisch Onderwijs

In deze cursus heeft de cursist geleerd om risicomanagement toe te passen aan de hand van de RISMAN-methode.

2003

Microstation Up to V8

ISIS

Cursus waarbij geleerd wordt hoe te werken met Microstation V8.

2003

Projectmatig projectmanagement

Post HBO Haagse Hogeschool

Een training aan de hand van praktijkoefeningen waarin de cursist een model voor projectmatig werken aanleert. Er wordt onder andere inzicht verkregen in de succes-, faal- en risicofactoren van projecten.

2001

Introductie RAW2000

SBW Bedrijfsopleidingen

De RAW systematiek biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en goed vast te leggen. In deze cursus leert men de RAW systematiek toe te passen.

2000

Directie Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV)

SBW Bedrijfsopleidingen

De regels in de UAV vormen een handig middel om contractverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te regelen. In deze opleiding leert men de UAV systematiek toe te passen.

2000

Projectmatig werken

PRC training

In deze training leert men succesvol projectmatig werken door onder andere de scope af te bakenen, het project te faseren en te beheersen op tijd, budget, kwaliteit, informatie en organisatie.

2000

Keetadministratie

SBW Bedrijfsopleidingen

Een basiscursus waarin het opzetten van een project administratie uitgebreid toegelicht en geoefend is.

1999

RAW voor bestekschrijvers / werkvoorbereiders

SBW Bedrijfsopleidingen

Cursus waarin geleerd wordt om hoe RAW-bestekken opgesteld moeten worden.

Projecten

Paul is in verschillende rollen betrokken (geweest) bij diverse projecten. Binnen een aantal projecten heeft Paul van planfase tot en met oplevering gewerkt waardoor er ruime ervaring is in meerdere projectfasen, onder andere; planfase, contract en aanbesteding, ontwerp, realisatie, testen en beheer. Hieronder staat een selectie van de projecten waar Paul bij betrokken is geweest.

Informatie

Voor meer informatie over LA4E Consultancy bv, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met Paul van Laviere.

Contactgegevens

Woudveen 1, 2291 ND Wateringen

+31(0)6 466 00713

info@la4e.nl

Paul van Laviere

Informatie aanvraag