A4 Delft – Schiedam

Tussen Delft en het Kethelplein is in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg van 7 kilometer gerealiseerd.

De snelweg ligt voor ca. 1 km op maaiveld daarna is de snelweg over een lengte van ca. 2,6 km half verdiept aangelegd. Hierna volgt een verdiepte weg van ca. 1,4 km en aansluitend een landtunnel van ca. 2 km.

Projectbijdrage
Paul heeft als onafhankelijke deskundige in opdracht van Rijkswaterstaat een scenarioanalyse opgesteld.

Periode opdracht
2011