Overige

Westpleintunnel

De hoofdstructuur voor het autoverkeer diende aangepast te worden om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid…

Diverse projecten

Vanuit het Ingenieursbureau Den Haag betrokken geweest bij diverse projecten op het gebied van bouwrijp-, woonrijpmaken…

Velsertunnel

De Velsertunnel is in 1957 opengesteld en is één van de belangrijkste verkeerstunnels in Noord-Holland. In 2012 is de voorbereiding gestart voor een grootschalige…

Neherkade

Om de doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren is de Neherkade heringericht. De Neherkade is gedeeltelijk verbreed en er is een 160 meter…