Diverse projecten

Vanuit het Ingenieursbureau Den Haag betrokken geweest bij diverse projecten op het gebied van bouwrijp-, woonrijpmaken, herinrichten en rioolvervangingen.

Projectbijdrage

Paul heeft voor diverse projecten een bestek, (besteks)tekeningen en ramingen opgesteld.

Periode opdracht
1999 – 2005