Hubertustunnel

De Hubertustunnel is een geboorde tunnel voor doorgaand verkeer en is onderdeel van de Noordelijke Randweg in Den Haag. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen met een lengte van ca. 1.600 meter. De projectorganisatie Hubertustunnel, onderdeel van de gemeente Den Haag, was opdrachtgever voor de realisatie van de tunnel.

Projectbijdrage
Als omgevingsmanager was Paul verantwoordelijk voor de tunnelveiligheid binnen het project.

In de periode (2004-2008) dat de Hubertustunnel gebouwd werd heeft Rijkswaterstaat de Veiligheidsrichtlijnen Deel C uitgebracht (2004) en is de eerste versie van de Wet Aanvullende Regelgeving Veiligheid Wegtunnels (2006) van kracht geworden. Hierdoor had de Hubertustunnel een ‘natuurlijke’ trekkersrol op het gebied van tunnelveiligheid.

De Hubertustunnel heeft voor het bouwplan een pilot functie gehad voor de Expertmeeting Tunnelveiligheid (voorloper van de inmiddels alweer opgeheven Commissie Tunnelveiligheid).

Paul heeft, gezamenlijk met de leden van de werkgroep tunnelveiligheid, de tunnelveiligheid documentatie opgesteld. In 2008 is de tunnel als eerste tunnel open gegaan met een openstellingsvergunning.

Periode opdracht
1999 – 2009