Hubertustunnel

De Hubertustunnel is een geboorde tunnel voor doorgaand verkeer en is onderdeel van de Noordelijke Randweg in Den Haag. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen met een lengte van ca. 1.600 meter. De projectorganisatie Hubertustunnel, onderdeel van de gemeente Den Haag, was opdrachtgever voor de realisatie van de tunnel.

Projectbijdrage

Als omgevingsmanager was Paul verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de vergunningen, verleggen van kabels en leidingen, bouwrijp maken benodigde terreinen, tunnelveiligheid en contacten met omliggende bedrijven en toekomstige beheerders.

Contractueel waren de bouwvergunning, milieuvergunning en openstellingsvergunning ondergebracht bij de Opdrachtgever.

Periode opdracht
1999 – 2009