Innovatieve tunnelvisie op veiligheid

Innovatieve ‘tunnelvisie’ op veiligheid

In het vakblad Cement van kennisplatform betonconstructies is in 2008 aandacht besteed aan de veiligheid in de Hubertustunnel.
Wat was de invloed van de nieuwe tunnelwet (2006) op de Hubertustunnel? Welke maatregelen zijn er genomen?

Bekijk hier het artikel in het vakblad Cemenet