Koningstunnel

De Koningstunnel is een verkeerstunnel in het centrum van Den Haag en maakt deel uit van de Centrumring. De tunnel is ca. 500 meter lang en kenmerkt zich door een ondergrondse afslag richting centraal station en een ondergrondse in- en uitvoeger. De tunnel is in 2000 opengesteld voor het verkeer.

Projectbijdrage
Paul heeft getoetst of de tunnel voldeed aan de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (2006) en de Veiligheidsrichtlijnen deel C (2004).

Periode opdracht
2006