Neherkade

Om de doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren is de Neherkade heringericht. In de planfase lagen er varianten van onderdoorgangen met een gesloten deel tussen de 50 meter en 500 meter. Uiteindelijk is er voor een variant gekozen van een onderdoorgang met een gesloten deel van ca. 160 meter.

Projectbijdrage
Binnen de variantenstudie van de Neherkade heeft Paul advies uitgebracht op het gebied van tunnelveiligheid.

Periode opdracht
2006