Rijnlandroute

De RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. Vanaf de Oostvlietpolder gaat er een boortunnel onder de Vliet en Voorschoten door. Ter hoogte van Leiden gaat de tunnel over in een verdiepte ligging om bij Maaldrift aan te sluiten op de A44.

Projectbijdrage
Paul heeft samen met Nebest Adviesgroep een korte verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een boortunnel.

Periode opdracht
2011