Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan wordt een nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag.
De Rotterdamsebaan begint bij het knooppunt Ypenburg in een verdiepte ligging van ca. 600 meter. Vervolgens gaat de Rotterdamsebaan eerst nog naar maaiveld om vervolgens via een geboorde tunnel van ca. 1.900 meter uit te komen in de Binckhorstlaan om aan te sluiten op de centrumring.
De projectorganisatie Rotterdamsebaan is namens de gemeente Den Haag opdrachtgever voor de realisatie van de Rotterdamsebaan.

Projectbijdrage
Binnen de projectorganisatie Rotterdamsebaan is Paul als projectleider installaties verantwoordelijk voor de verkeers- en tunneltechnische installaties.
De werkzaamheden bestaan uit het mede opstellen van de vraagspecificatie, deelname aan de dialooggesprekken, toetsen van de ontwerpen en begeleiding van de realisatie, testen en overdracht.

Periode opdracht
2012 – heden