Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een geboorde tunnel met twee buizen die elke 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. De lengte van de tunnel, inclusief (gesloten) toeritten is 1.330 meter. Het diepte deel ligt ruim 33 meter onder NAP. De bediening en bewaking van de Sluiskiltunnel wordt gedaan vanaf het bedieningsgebouw van de NV Westerscheldetunnel.
De Provincie Zeeland heeft de volledige realisatie van de Sluiskiltunnel ondergebracht bij de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS).

Projectbijdrage
In oktober 2010 heeft de gunning van de Sluiskiltunnel plaatsgevonden. Op dat moment heeft Paul binnen de BV KKS de overstap van de afdeling omgeving naar afdeling techniek gemaakt om de rol als assistent manager techniek te vervullen.

Als assistent manager techniek ondersteunde Paul de manager techniek. Paul was verantwoordelijk voor tunnelveiligheid en het ontwerp, de realisatie, het testen en de overdracht van de tunneltechnische en verkeerstechnische installaties.
De manager techniek was verantwoordelijk voor de voorbereiding, het ontwerp, realisatie en overdracht van de civiele constructies (tunnel en viaducten) en de wegen.
Daarnaast was de manager techniek verantwoordelijk voor vooronderzoeken, kostprijszaken, contract-juridische zaken, kabels en leidingen, integratie onderhoud en exploitatie.

Bij afwezigheid van de manager techniek was Paul zijn plaatsvervanger en had hiervoor dezelfde bevoegdheden.
Op 23 mei 2015 is de Sluiskiltunnel opengesteld voor het verkeer. Ruim 5 weken voor op planning en binnen budget.

Periode opdracht
2010 – 2015