Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een geboorde tunnel met twee buizen die elke 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. De lengte van de tunnel, inclusief (gesloten) toeritten is 1.330 meter. Het diepte deel ligt ruim 33 meter onder NAP. De bediening en bewaking van de Sluiskiltunnel wordt gedaan vanaf het bedieningsgebouw van de NV Westerscheldetunnel.
De Provincie Zeeland heeft de volledige realisatie van de Sluiskiltunnel ondergebracht bij de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS).

Projectbijdrage
In 2008 is Paul bij de BV KKS begonnen en was vanaf dat moment tot aan de oplevering in 2015 binnen de BV KKS verantwoordelijk voor de tunnelveiligheid.

Om het proces tunnelveiligheid te stroomlijnen is er een werkgroep tunnelveiligheid opgesteld die nauw betrokken was bij het ontwerp, bouw en de voorbereiding op het beheer en onderhoud. In de werkgroep tunnelveiligheid zijn onder andere het bouwplan, veiligheidsbeheerplan, het OTO-traject en het toetskader uitvoerig behandeld.
Paul heeft de rol van voorzitter werkgroep tunnelveiligheid, toetser veiligheidsdocumentatie en beheerder van het tunnelveiligheidsdossier vervuld.

Periode opdracht
2008 – 2015