Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een geboorde tunnel met twee buizen die elke 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. De lengte van de tunnel, inclusief (gesloten) toeritten is 1.330 meter. Het diepte deel ligt ruim 33 meter onder NAP. De bediening en bewaking van de Sluiskiltunnel wordt gedaan vanaf het bedieningsgebouw van de NV Westerscheldetunnel.

De Provincie Zeeland heeft de volledige realisatie van de Sluiskiltunnel ondergebracht bij de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS).

Projectbijdrage
In 2008 is Paul als specialist vergunningen bij de BV KKS begonnen. Naast het in kaart brengen van de benodigde vergunningen en de voorbereidingen daarvoor heeft Paul de tunnelveiligheid behartigd.

In de contractfase heeft Paul zijn bijdrage aan het opstellen van de Vraagspecificatie geleverd en tijdens de aanbesteding namens de omgevingsmanager deelgenomen aan de dialoog met de gegadigde.

Na gunning is Paul binnen de BV KKS assistent manager techniek geworden.

Periode opdracht
2008 – 2010