Symposium Sluiskiltunnel

Symposium Sluiskiltunnel

Op 23 juni 2015 heeft de BV KKS een symposium gehouden over de Sluiskiltunnel met als onderwerp: direct goed, altijd veilig. De deelnemer heeft antwoord gekregen op de vraag; ‘Wat heeft er toe bijgedragen dat het project ca. 5 weken eerder dan gepland en binnen budget is open gegaan?’.

Tijdens het symposium zijn onderwerpen als onafhankelijk opdrachtgeverschap, samenwerking, bouwveiligheid en verkeers- en tunneltechnische installaties aan bod gekomen.

Paul heeft deelgenomen aan het rondetafelgesprek Verkeers- en tunneltechnische installaties en openstelling.

Bekijk hier de evaluatie