Tag Archives: Contract

Diverse projecten

Vanuit het Ingenieursbureau Den Haag betrokken geweest bij diverse projecten op het gebied van bouwrijp-, woonrijpmaken…

Hubertustunnel

De Hubertustunnel is een geboorde tunnel voor doorgaand verkeer en is onderdeel van de Noordelijke Randweg in Den Haag…

Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een geboorde tunnel met twee buizen die elke 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft…

Neherkade

Om de doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren is de Neherkade heringericht. De Neherkade is gedeeltelijk verbreed en er is een 160 meter…