Tag Archives: Verkeers- en tunneltechnische installaties

Hubertustunnel

De Hubertustunnel is een geboorde tunnel voor doorgaand verkeer en is onderdeel van de Noordelijke Randweg in Den Haag…

Vort

Rijkswaterstaat heeft met het programma Veiligheid Onderhoud Rijkstunnels (VORT) de doelstelling gehad om de bestaande Rijkstunnels voor 2014 aan de…

Velsertunnel

De Velsertunnel is in 1957 opengesteld en is één van de belangrijkste verkeerstunnels in Noord-Holland. In 2012 is de voorbereiding gestart voor een grootschalige…

Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een geboorde tunnel met twee buizen die elke 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken…