Velsertunnel

De Velsertunnel is in 1957 opengesteld en is één van de belangrijkste verkeerstunnels in Noord-Holland. In 2012 is de voorbereiding gestart voor een grootschalige renovatie.

Projectbijdrage
Paul heeft een externe review uitgevoerd op diverse documenten zoals functieboom, objectenboom, systeemcontextdiagram, systeemontwerp, systeemspecificatie, LCC advies, etc.

Periode opdracht
2012