Vort

Rijkswaterstaat heeft met het programma Veiligheid Onderhoud Rijkstunnels (VORT) de doelstelling gehad om de bestaande Rijkstunnels voor 2014 aan de destijds nieuwe tunnelwetgeving te laten voldoen.

Het programma VORT viel net als de Landelijke Tunnelstandaard en advisering lopende projecten direct onder de Landelijk Tunnelregisseur.

Projectbijdrage
Paul heeft in eerste instantie, tezamen met de beheerders, de meest noodzakelijke aanpassingen in de bestaande tunnels in Noord- en Zuid Holland in kaart gebracht.

Vervolgens heeft hij meegewerkt aan het opstellen van de vraagspecificaties. Van de aanpassingen voor de overdrukinstallaties in diverse tunnels heeft Paul tevens ook het ontwerp en de realisatie begeleid.

Periode opdracht
2010 – 2013