Westpleintunnel

De hoofdstructuur voor het autoverkeer diende aangepast te worden om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stad Utrecht te verbeteren. Onderdeel van het plan was de aanleg van de Westpleintunnel.

Projectbijdrage
In de planfase heeft Paul een programma van eisen voor de Westpleintunnel opgesteld.

Periode opdracht
2007 – 2008